Laipsnių keitimas tarp Celcijaus, Farengeito ir Kelvino

Insert a number into one of the input fields below:

laipsniai pagal Celcijų

laipsniai pagal Farengeitą

degrees Kelvin

Laipsniai iš Celsijaus į Farengeitą konvertuojami pagal formulę:
0°C + 273.15 = 273.15K
Prie laipsnių pagal Celsijų pridedame 273.15 ir gauname laipsnius pagal Kelviną.
Laipsniai iš Celcijaus į Farengeitą konvertuojami pagal formulę:
(0°C × 9/5) + 32 = 32°F 
Laipsnius pagal Celsijų padaliname iš 9, padauginame iš 5 (arba padauginame iš 1.8) ir pridedame 32 ir gauname laipsnius pagal Farengeitą.